Các bằng sáng chế và giấy chứng nhận

Các bằng sáng chế trong và ngoài nước Các chứng chỉ đạt được

 

 

Việc kiểm tra được tiến hành tại trường Đại học khoa học kỹ thuật Slovakia ở  Bratislava, xác nhận hiệu quả của PowerBatt lên các điện cực thông qua các phản ứng hóa học và khuyến khích việc áp dụng sản phẩm cho ắc quy.